Duży spadek liczby bezrobotnych

Aktualności

Duży spadek liczby bezrobotnych

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu br. spadła o 0,3 pkt. proc., osiągając poziom 6,3 proc. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach.

Liczba bezrobotnych w kwietniu br. wyniosła 1,04 mln osób i w porównaniu z marcem 2018 r.  spadła o 47,9 tys. osób (o 4,4%).

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, przy czym największy (procentowy) spadek był w: warmińsko-mazurskim- o 6,7% (4,1 tys. osób), zachodniopomorskim – o 6,1% (3,2 tys. osób), wielkopolskim – o 5,1% (o 3,1 tys. osób) i opolskim – o 4,9% (o 1,2 tys. osób).

Liczba bezrobotnych w kwietniu br. była o 208,4 tys. osób niższa niż przed rokiem. W kwietniu 2017 r. bezrobocie spadło o 0,4 punktu (z poziomu 8,0% w marcu do 7,6% w kwietniu). Od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był niższy niż obecnie.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Foto: Pixabay