Duże sklepy będą płacić za marnowaną żywność?

Aktualności

Duże sklepy będą płacić za marnowaną żywność?

2 marca br. komisje senackie rozpoczęły prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W projekcie ma znaleźć się zapis mówiący, że sklepy o powierzchni powyżej 250 mkw. będą płacić 10 gr za każdy kilogram odpadów żywnościowych. Z szacunkowych danych Komisji Europejskiej z 2012 r., które znalazły się w projekcie wynika, że rocznie w UE marnuje się 89 mln ton żywności czyli ok. 180 kg na osobę. Koszty wynikające z marnowania żywności wynoszą ok.143 mld. euro. Aktualnych danych dotyczących tego zjawiska w Polsce nie ma, trudno jest oszacować jego skalę. Ostatnie informacje pochodzą z 2006 r. Eurostat informował wówczas, że rocznie w Polsce marnuje się 9 mln ton żywności, w przeliczeniu – jedna osoba marnowała ok.240 kg jedzenia.

Jednym z rozwiązań mających na celu zmniejszenie ilości marnowanego jedzenia jest przekazywanie go na cele charytatywne przez banki żywności. Dane pochodzące z Polskiej Federacji Banków Żywności mówią, że w 2015 r. za pośrednictwem banków w całym kraju przekazano 65 tys. ton żywności (bez uwzględnienia 81 tys. ton owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem przekazanych do banków żywności przez rolników), z tego tylko 1400 ton pochodziło z darowizn od sieci handlowych. Senacki projekt zakłada wydłużenie daty minimalnej trwałości w przypadku produktów przekazywanych organizacjom pożytku publicznego. Termin ten ma być ustalany dla danych grup produktów w rozporządzeniu resortu zdrowia.

Senatorowie chcą również wprowadzić obowiązek zawierania umów na przekazywanie żywności pomiędzy sklepami o powierzchni powyżej 250 mkw. a organizacjami pożytku publicznego. Sklepy te mają płacić 10 groszy za każdy kilogram odpadów żywnościowych. Opłata ma być naliczana na podstawie tzw. karty odpadów. Uzyskane kwoty w założeniu miałyby wesprzeć organizacje pożytku publicznego, z którymi dany sklep ma podpisana umowę o odbiór żywności, natomiast organizacje będą miały przekazywać informacje dotyczące wykorzystania tych pieniędzy. 

źródło: PAP