Drób i jaja w trendzie spadkowym

Aktualności

Drób i jaja w trendzie spadkowym

12 kwietnia 2018

  • #drób
  • #jaja

Produkcja drobiu w Polsce rośnie szybciej od możliwości eksportowych, co w kolejnych kwartałach może wywierać presję na spadek cen. Istnieją również ograniczone możliwości zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych na krajowym rynku, który jest coraz bardziej nasycony. W efekcie prognozuje się, że cena drobiu w Polsce w 2018 r. będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym.

W okresie od stycznia do listopada 2017 r. wartość polskiego eksportu drobiu zwiększyła się o 10,3% r/r wobec wzrostu o 9,2% w analogicznym okresie 2016 r. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu była większa sprzedaż do Holandii, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Na uwagę zasługuje Ukraina, gdzie odnotowano największy przyrost wolumenu eksportu polskiego mięsa drobiowego. Czynnikiem wspierającym polski eksport drobiu jest jego utrzymująca się wysoka konkurencyjność cenowa. W lutym średnie ceny brojlerów w Polsce wyrażone w euro były o 28% niższe od średniej unijnej.

Unijny rynek jaj stopniowo wraca do równowagi po negatywnym szoku podażowym, do jakiego doszło w sierpniu 2017 r. po wykryciu licznych przypadków skażenia jaj fipronilem w krajach Europy Zachodniej. W efekcie wraz z odbudową produkcji jaj w krajach Europy Zachodniej obserwowany jest spadek popytu zagranicznego na polskie jaja, co oddziałuje w kierunku obniżenia ich cen.

W okresie od stycznia do listopada 2017 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 52,6% r/r. Cena skupu jaj klasy M w styczniu br. wyniosła 39,30 zł/100 sztuk (wzrost o 6,2% r/r). W kolejnych miesiącach ceny jaj powinny się obniżać powracając do poziomu sprzed sierpnia ub. r. W efekcie, uwzględniając bieżącą sytuację na rynku jaj oraz krajowy wzorzec sezonowości prognozuje się, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2018 r. wyniesie ok. 32 zł/100 sztuk.

Źródło: „Agromapa” Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay