Dostawy żywności na polski rynek

Aktualności

Dostawy żywności na polski rynek

W 2017 r. dostawy większości badanych towarów żywnościowych były wyższe niż przed rokiem – to główny wniosek płynący z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących dostaw żywności na krajowy rynek w 2017 r.

W 2017 r. odnotowano wzrost dostaw większości badanych artykułów żywnościowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wzrost dostaw widać w przypadku mięsa drobiowego – o 7,3% (do poziomu 1972 tys. ton), cukru – o 5,8% (1718 tys. ton), win gronowych – o 5,6% (1479 tys. hl) oraz makaronu – o 4,4% (226 tys. ton).

Odwrotną tendencję widać natomiast w przypadku margaryny – 12,3% (250 tys. ton), wódki – 5,7% (847 tys. hl) oraz masła i tłuszczy do smarowania – 3,7% (169 tys. ton).