Dobry rok dla Biedronki. Wyniki za 2023

Aktualności

Dobry rok dla Biedronki. Wyniki za 2023

Przychody grupy Jeronimo Martins w całym 2023 roku wyniosły 30,61 mld euro, jest to blisko 21% więcej niż w 2022. W samym IV kwartale minionego roku dochód firmy osiągnął 8,16 mld euro, notując tym samym wzrost o 16,7% rok do roku.

Sprzedażowy wynik Biedronki osiągnął 21,5 mld euro w całym roku i 5,69 mld euro w IV kwartale, tym samym odpowiadał za ponad 2/3 całego zysku grupy Jeronimo Martins. Poprzedni rok okazał się być również dobrym dla nowych otwarć, powstały 203 sklepy sieci.

Źródło: money.pl
Oprac.: red.