Dobre wyniki kwartalne Grupy Ambra

Aktualności

Dobre wyniki kwartalne Grupy Ambra

13 maja 2014

Trzeci kwartał roku obrotowego 2013/2014 był udany dla Grupy Ambra zarówno pod względem sprzedaży, jak i wyników finansowych. Dzięki dobrej dynamice sprzedaży osiągniętej przede wszystkim na rynku polskim połączonej z niższymi kosztami operacyjnymi wynik operacyjny był wyższy o 8,4% w porównaniu z trzecim kwartałem poprzedniego roku obrotowego.

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży Grupy Ambra – lidera polskiego rynku wina  – o 4,5% wartościowo i o 8,9% ilościowo napędzany był przede wszystkim przez główne marki Grupy w segmencie win stołowych (El Sol, Fresco, Sutter Home) oraz wermutów (Cin&Cin). Na dobrą dynamikę sprzedaży na rynku polskim wynoszącą ponad 10% wpłynęły także bardzo dobre wyniki sprzedażowe nowej marki Cydr Lubelski. W kolejnym kwartale oczekiwana jest również stopniowa poprawa obecnie mniej korzystnej sytuacji na rynkach zagranicznych, która spowodowana była głównie przesunięciem sprzedaży na czwarty kwartał w Czechach i na Słowacji oraz podwyżką akcyzy na alkohole mocne w Rumunii. Nieco niższa rentowność zysku ze sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym wynikała głównie z inwestycji w rozszerzenie sprzedaży i promocję marki Cydr Lubelski oraz sprzedaży zapasów produktów wyprodukowanych w poprzednich okresach z surowców zakupionych po wyższych niż obecnie cenach zakupu. Jednocześnie obniżone zostały koszty operacyjne, co pozwoliło na  zmniejszenie straty operacyjnej o ponad 8%.

– W kolejnych okresach oczekujemy dalszej poprawy dynamiki sprzedaży naszych marek, czemu sprzyjać będzie między innymi młody i szybko rosnący rynek cydru w Polsce. Spodziewamy się także wzrostu rentowności sprzedaży z uwagi na obserwowane niższe ceny surowców na rynkach europejskich. Wierzymy , że inwestycja w markę Cydr Lubelski pozwoli na dalsze rozwijanie naszych perspektyw rynkowych i przełoży się na wzrost wartości Grupy Ambra dla naszych akcjonariuszy – podsumowuje Robert Ogór, Prezes Zarządu Ambra S.A.

Zysk Grupy Ambra po trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego jest wyższy o 6% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku obrotowego i wynosi 20,3 mln zł.