Dobre praktyki Henkel Polska wyróżnione w raporcie FOB

Aktualności

Dobre praktyki Henkel Polska wyróżnione w raporcie FOB

Podczas tegorocznej 7. edycji Targów CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło swój doroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”. Znalazło się w nim aż 19 praktyk firmy Henkel Polska, w tym 9 nowych i 10 długoletnich.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017” to największy krajowy przegląd działań społecznie odpowiedzialnego biznesu. Najnowsza, 16. edycja, opisuje rekordową liczbę 1190 dobrych praktyk zgłoszonych przez 177 firm.

Raport FOB za 2017 rok uwzględnia 9 nowych oraz 10 praktyk długoletnich realizowanych przez firmę Henkel.

•             W kategorii Prawa człowieka, twórcy raportu docenili dwie nowe praktyki Henkla: polityka antymobingowa oraz polityka wspierania różnorodności.  Dodatkowo, wyróżnienie otrzymała długoletnia praktyka – Tydzień Różnorodności, który Henkel Polska organizuje od 2013 r. celem promocji idei różnorodności wśród pracowników.

•             Praktyki z zakresu pracy to kolejny obszar, w którym doceniono działania firmy. Wśród nowych praktyk znalazł się „Program mentoringowy”, a także projekt „iLead”. Wieloletnie praktyki Henkla wyróżnione w raporcie to „You grow” oraz „Make an Impact on Tomorrow” („MIT”).

•             W kategorii Środowisko wyróżnienie zyskał edukacyjny konkurs grantowy Henkla Eko Odkrywcy.

•             Kongres Różnorodności organizowany przez Henkel Polska i BETTER od 2013 r. po raz kolejny został uwzględniony w raporcie w kategorii Uczciwe praktyki organizacyjne. W tej części znalazła się także nowa praktyka Wspieranie zrównoważonych praktyk biznesowych wzdłuż łańcucha dostaw.

•             Akcja „Razem odpowiedzialni” realizowana przez firmę Henkel i Auchan Polska to nowa praktyka wyróżniona w obszarze Zagadnienia konsumenckie.

•             Aż 8 praktyk Henkla zostało docenionych w kategorii Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. W raporcie uwzględniono następujące programy: „Wiem, że warto się uczyć”, Konkurs dla studentów CSR Masters, Shaping futures, „Świat Młodych Badaczy”, „Ambasadorzy zrównoważonego rozwoju”, „W drodze do pracy” a także inicjatywy z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie: „Dziecięca radość w twoich rękach” oraz „Kupujesz – pomagasz”.