Dobre perspektywy firm rodzinnych

Aktualności

Dobre perspektywy firm rodzinnych

14 października 2014

  • #firmy rodzinne

Firmy rodzinne w Polsce szybko się rozwijają. Ponad 70% z nich planuje nowe inwestycje, przede wszystkim w podstawową działalność firmy. Częściej decydują się na ekspansję krajową niż zagraniczną. Zdaniem ekspertów uproszczenie systemu podatkowego, zmniejszenie przeszkód administracyjnych i lepszy dostęp do źródeł finansowania mogłyby zwiększyć konkurencyjność polskich firm rodzinnych na globalnym rynku.

Jak wynika z raportu „Barometr firm rodzinnych” przygotowanego przez KPMG i stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, w Polsce zdecydowaną większość przedsiębiorstw stanowią właśnie rodzinne (ponad 1,5 mln, czyli 78% ogółu). Większość z nich zwiększyło przychody i zatrudnienie, planuje też nowe inwestycje (74%), najczęściej w podstawową działalność. Rzadziej decydują się na dywersyfikacje czy umiędzynarodowienie. Firmy rodzinne stawiają też na rozwój w kraju, tak by zwiększyć udziały w rodzimym rynku (88%), połowa deklaruje również chęć rozpoczęcia działalności w innych krajach europejskich.

Przyczyną mniejszego zainteresowania obcymi rynkami są również wysokie koszty pracy i spadek rentowności – blisko połowa badanych przedsiębiorstw wymieniła je wśród największych problemów. Firmy rodzinne oczekują uproszczenia przepisów podatkowych (ponad 60%) i niższych podatków (48%). Mogłoby to pomóc w stworzeniu firm globalnych, które mogą skutecznie konkurować na rynku.

Bez ulg inwestycyjnych i większego kapitału firmom trudniej jest inwestować, nie mają też szans w konkurencji z wielkimi przedsiębiorstwami.

Źródło: newseria.pl