Delko z wnioskiem do UOKiK o przejęcie PH WALDI

Aktualności

Delko z wnioskiem do UOKiK o przejęcie PH WALDI

15 listopada 2019

  • #Delko

Do UOKiK wpłynął wniosek dotyczący przejęcia przez spółkę  Delko z siedzibą w Śremie kontroli nad  Przedsiębiorstwem Handlowym WALDI z siedzibą w Komornikach. Koncentracja ma nastąpić w ramach jednej transakcji polegającej na nabyciu 100% udziałów w spółce PH WALDI.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Delko i jej grupy kapitałowej jest hurtowa sprzedaż artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów higienicznych oraz artykułów spożywczych. Grupa Kapitałowa Delko prowadzi swoją działalność  na terytorium Polski.

Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI prowadzi działalność na terytorium Polski w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów przemysłowych. Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI jest kontrolowana przez dwóch wspólników (osoby fizyczne), posiadających łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym.