Czy bezrobocie dalej będzie spadać?

Aktualności

Czy bezrobocie dalej będzie spadać?

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) prognozuje, że o dalszy spadek stopy bezrobocia może być coraz trudniej. Opracowany Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w czerwcu o 1 punkt.

Jest to trzeci z rzędu miesiąc, gdy wskaźnik rośnie, przy czym ostatnia skala wzrostu była dwukrotnie większa niż przed miesiącem. W ubiegłym roku w analogicznym okresie także odnotowano wzrost wartości wskaźnika, przy zbliżonej skali zmian, co może wskazywać na tymczasowość obecnego wzrostu, a nie odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji.

Mając na uwadze szybko kurczące się rezerwy efektywnej podaży siły roboczej wśród obecnie zarejestrowanych bezrobotnych, bardzo niski wskaźnik zatrudnienia i brak zachęt do wyższej aktywności zawodowej, coraz trudniej będzie o dalszy spadek bezrobocia – prognozuje BIEC.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%, zaś stopa bezrobocia liczona według BAEL w I kwartale tego roku wyniosła 4,2%.

Foto: Pixabay