Część podatników będzie składać nowe informacje podsumowujące

Prawo

Część podatników będzie składać nowe informacje podsumowujące

02 grudnia 2014

W przyszłym roku wejdą w życie nowe przepisy, które przewidują wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących – obowiązek ten dotyczyć będzie dostaw objętych systemem odwróconego obciążenia podatkiem. Ministerstwo Finansów liczy, że w efekcie walka z nadużyciami będzie skuteczniejsza. Proponuje się, aby sprzedawcy składali naczelnikowi urzędu skarbowego w obrocie krajowym informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze dane o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca. Informacja będzie musiała zawierać następujące dane:

● nazwę lub imię i nazwisko podatnika składającego informacje podsumowującą w obrocie krajowym oraz jego NIP,

● nazwę lub imię i nazwisko oraz NIP podatnika nabywającego towary lub usługi,

● łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca (w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów).