Coraz więcej firm planuje rekrutować Ukraińców. Również w handlu.

Aktualności

Coraz więcej firm planuje rekrutować Ukraińców. Również w handlu.

Z badań przeprowadzonych przez instytut Millward Brown wynika, że Ukraińców najczęściej przyjmują duże, liczące ponad 250 zatrudnionych osób firmy. W branży handlowej 38,9% pracodawców rozważa rekrutację pracowników ze Wchodu. Problem z niedoborem pracowników ma również branża produkcyjna, tu Ukraińców chciałoby zatrudnić 56% pracodawców oraz usługowa. 33,8% pracodawców w tym sektorze deklaruje chęć zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Mimo napływu do Polski w ubiegłym roku ponad miliona obywateli Ukrainy, 33% przedsiębiorstw ma problem w wystarczającą liczbą pracowników.

Wykonanie badań zlecił Work Service. Zostało ono przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI, zostało podzielone na dwie kategorie: pracowników i pracodawców.

Źródło: PAP