Jak wzrosną płace w 2021 r.?

Gospodarka

Jak wzrosną płace w 2021 r.?

Niewielki wzrost pensji minimalnej od 2021 r. i utrzymanie płac w budżetówce na tegorocznym poziomie – takie zapisy znajdują się w planach Ministerstwa Finansów, na podstawie których resort sporządzi projekt budżetu państwa na przyszły rok.

Z planów, do których dotarła “Dziennik Gazeta Prawna” wynika, że najniższa pensja miałaby wynieść w następnym roku 2716 zł brutto, czyli wzrosłaby ona w najniższy możliwy sposób przy założeniach wzrostu gospodarczego i inflacji na przyszły rok. Resort finansów zakłada, że gospodarka państwa będzie się rozwijać w tempie 4% PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 1,8%. Według wcześniejszych zapowiedzi planowano podnieść pensję minimalną w 2021 r. do poziomu 3000 zł brutto.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że w kasie państwa znajdą się dochody m.in. z podatku cukrowego oraz odmrożenia podatku handlowego. Sprawa tego drugiego toczy się przed TSUE, jednak resort finansów jest według dziennika dobrej myśli, ponieważ podobny spór z Komisją Europejską toczyły Węgry, którym Trybunał przyznał rację.

Do końca lipca Ministerstwo Finansów ma przedstawić plany dotyczące przyszłorocznego budżetu państwa partnerom społecznym z Rady Dialogu Społecznego.

Jeszcze w czerwcu redakcja “Poradnika Handlowca” skierowała zapytanie do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o obecne stanowisko w sprawie pensji minimalnej. Przedstawiciele ministerstwa uniknęli jednoznacznego stwierdzenia dotyczącego jej wysokości w 2021 r., ale poinformowali, że do 31 lipca został przedłużony termin przedstawienia przez Radę Ministrów Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz propozycji minimalnej stawki godzinowej. Bez zmian pozostaje za to termin na wydanie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów albo rozporządzenia Rady Ministrów ustalających wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. – nadal jest to 15 września.

Źródło: biznes.interia.pl

Foto: bigstockphoto.com