CHEP, Unilever i Biedronka demonstrują praktyczny wymiar zrównoważonego  rozwoju podczas II Webinaru Lean&Green

Kampanie

CHEP, Unilever i Biedronka demonstrują praktyczny wymiar zrównoważonego rozwoju podczas II Webinaru Lean&Green

26 października 2021

Wobec postępujących zmian klimatycznych wiele firm na świecie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w sposób poddający się weryfikacji i systemowej analizie. Taki też jest cel programu Lean&Green zrzeszającego ponad 600 firm w 14 krajach w Europie – budować platformę współpracy, dokonywać oceny, analizować i nagradzać działania pro-ekologiczne członków w oparciu o usystematyzowane i przejrzyste kryteria.

Dostawca rozwiązań logistycznych – firma CHEP wspólnie z siecią oraz firmą Unilever jako członkowie i pierwsi uczestnicy programu w Polsce zaprezentowali wyniki swojej rocznej współpracy w ramach Lean&Green podczas Webinaru, który odbył się 20 października.

Punktem wyjścia dla współpracy było zdefiniowanie synergii w sieciach dystrybucyjnych partnerów. Dzięki kompleksowej analizie danych nt. milionów ruchów paletowych na terenie Polski firma CHEP optymalizuje, skraca i proponuje współdzielenie tras przewozowych między podmiotami. Firmy mogą też planować pełne wykorzystywanie przestrzeni ładunkowej w samochodach dostawczych bez „pustych przebiegów” i marnującego się miejsca. Ograniczanie nadmiarowych kilometrów w sposób bezpośredni przekłada się na ograniczoną emisję CO2 i jest doskonałym przykładem na pogodzenie pro-ekologicznych rozwiązań z rentownością biznesową.

Promowana przez Unilever wizja zrównoważonego stylu życia dla każdego determinuje szereg działań na rzecz ograniczenia emisji CO2. Porównując lata 2020 i 2021 – firma osiągnęła 15% redukcję w obszarze dystrybucji. W ramach samej tylko współpracy z CHEP (wykorzystywanie wspólnych centrów serwisowych, pooling palet) Unilever zmniejszył emisję dwutlenku węgla o 2 462 013 kg, oszczędzając 14,000 nadmiarowych kilometrów.

– Dla naszej firmy program oznacz nowe możliwości współpracy z partnerami – mówi Jerzy Glinkowski, Head of Supply Chain Poland and Baltics, Unilever – Poprzez wspólne inicjatywy jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania konsumentów dotyczące jak największej redukcji śladu węglowego końcowego produktu. Działania zmierzające do znacznej redukcji emisji CO2 to wymierne korzyści dla planety, obniżenie kosztów w ramach naszej działalności, a także aspekt przewagi konkurencyjnej – dodaje.

– Optymalizacja procesów logistycznych we współpracy z naszymi partnerami pozwala na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla – mówi Lucyna Bartuzi, Menedżer ds. Procesów Logistycznych sieci Biedronka. – Odnotowane przez nasze firmy osiągnięcia prowadzą do minimalizowania wpływu działalności transportowej na środowisko, a wszystko to jest możliwe dzięki wzajemnemu zaufaniu i dzieleniu się wiedzą”.

źródło: informacja prasowa