Ceny żywności w Polsce wzrosły o ponad połowę

Aktualności

Ceny żywności w Polsce wzrosły o ponad połowę

15 października 2018

Eurostat opublikował wyniki badania dotyczącego cen w krajach Unii Europejskiej. W latach 2000-2017 ceny na europejskim rynku wzrosły ogółem o 36 %. W Polsce w badanym okresie towary i usługi podrożały o 44,9%.

W Polsce żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 51,9%. To wynik wyższy od średniej ogólnoeuropejskiej, która wyniosła 43,3%. Największy wzrost cen w tej kategorii widać na rynku rumuńskim – tam trzeba zapłacić więcej o 185,6%. W najmniejszym stopniu podwyżki odczuli mieszkańcy Irlandii. W analizowanym okresie żywność podrożała o 7,6%.

W Polsce odnotowano natomiast niższą dynamikę wzrostu cen alkoholu i wyrobów tytoniowych, niż średnia unijna. Nad Wisła w 2017 r. trzeba było zapłacić za produkty tej kategorii więcej o 80,4% niż w 2000 r. Unijna średnia ukształtowała się z kolei na poziomie 92,1%. Podobnie jak w przypadku żywności, także tutaj największe wzrosty cen widać w Rumunii – 726,5%. Najmniej alkohol i wyroby tytoniowe podrożały w Danii, o 35,8%

Źródło: Eurostat za Business Insider

Foto: Pixabay