Ceny żywności ustabilizowały inflację

Aktualności

Ceny żywności ustabilizowały inflację

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS inflacja zmniejszyła się w lutym do 1,4% rok do roku wobec 1,9% w styczniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych – zauważyli eksperci Credit Agricole Bank Polska.

„W znacznym stopniu było to związane z niższą dynamiką cen warzyw (-4,9% rok do roku w lutym wobec 2,7% w styczniu), która zgodnie z naszymi szacunkami obniżyła tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych o ok. 0,8 pp. Silny spadek cen warzyw w ujęciu rocznym był skutkiem oddziaływania efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych ze stratami mrozowymi, jakie wystąpiły na południu Europy. W kierunku obniżenia dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oddziaływało również niższe tempo wzrostu cen w kategoriach “mleko, sery i jaja” (przede wszystkim skutek zmniejszenia dynamiki cen jaj wraz ze stopniową stabilizacją unijnego rynku po wykryciu skażenia jaj fipronilem w Europie Zachodnie w sierpniu ub. r.), “mięso” (w znacznym stopniu efekt wejścia rynku wieprzowiny w spadkowa fazę cyklu w III kw. 2017 r.), “oleje i tłuszcze” (spadek dynamiki cen masła wraz z wejściem światowego rynku mleka w spadkową fazę cyklu) oraz “cukier” (skutek zniesienia kwot cukrowych w UE w październiku 2017 r.). Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen paliw” – można przeczytać w komunikacie.

GUS opublikował również dane dotyczące inflacji CPI – odzwierciedlają one strukturę wydatków gospodarstw domowych w ubiegłym roku. Odnotowano wzrost udziału wydatków w kategorii “żywność i napoje bezalkoholowe” (24,36% w 2017 r. wobec 24,28% w 2016 r. i 24,04% w 2015 r.). Wzrost ten spowodowany jest wyraźnie drożejącą, w stosunku do pozostałych grup towarowych, żywnością w 2017 r.

Źródło: Makropuls Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay