Ceny owoców mogą spaść

Aktualności

Ceny owoców mogą spaść

Zgodnie z szacunkiem GUS z końca grudnia 2017 r., z uwagi na wiosenne przymrozki ubiegłoroczne zbiory owoców wyniosły ok. 3,2 mln t i były o ok. 31% niższe niż w 2016 r. Specjaliści banku Credit Agricole twierdzą jednak, że 2018 r. może być lepszy dla rolników i ceny zanotują spadek.

Największe straty w ubiegłym orku wystąpiły w przypadku owoców z drzew, których zbiory wyniosły ok. 2,7 mln t, co oznacza spadek o ponad 30% w ujęciu rocznym. Zbiory jabłek ukształtowały się na poziomie ok. 2,5 mln t (- 30% r/r), wiśni 70 tys. t (- 60%), czereśni 20 tys. t (- 60% r/r), gruszek 60 tys. t (- 25%), śliwek 60 tys. t (- 45% ). Zbiory owoców jagodowych szacowane są na poziomie ok. 0,5 mln t, co oznacza spadek o ok. 15% w ujęciu rocznym. Niekorzystne warunki pogodowe wystąpiły nie tylko w Polsce ale także wśród innych znaczących europejskich producentów owoców, co zmniejszyło podaż owoców importowanych.

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS ubiegłoroczne warunki wegetacji dla warzyw gruntowych były na ogół korzystne. W efekcie ich zbiory wyniosły ok. 4,6 mln t, czyli ukształtowały się na poziomie zbliżonym do 2016 r. IERIGŻ szacuje, że zbiory warzyw spod osłon w 2017 r. ukształtowały się na poziomie 1,07 mln t, czyli poziomie nieznacznie wyższym niż w 2016 r.

Dynamika cen owoców osiągnęła swoje maksimum lokalne w IV kw. 2017 r. Przy założeniu, że tegoroczne zbiory owoców ukształtują się na przeciętnym na tle historycznym poziomie w kolejnych kwartałach oczekuje się spadku rocznego tempa wzrostu ich cen, widocznego szczególnie w II poł. 2018 r. Na początku 2018 r. prognozuje się spadek dynamiki cen warzyw ze względu na odziaływanie efektu wysokiej bazy z początku 2017 r. związanego ze stratami mrozowymi na południu Europy. W dalszej części roku dynamika cen warzyw będzie charakteryzować się niską zmiennością. Głównym czynnikiem ryzyka dla takiej prognozy dynamiki cen owoców i warzyw jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych w kraju oraz w Europie w najbliższych kwartałach – twierdzą eksperci Credit Agricole Bank Polska w najnowszym wydaniu Agromapy.

Foto: Pixabay