Cena mąki wzrośnie

Gospodarka

Cena mąki wzrośnie

14 października 2020

  • #cena mąki

W swojej ostatniej prognozie produkcji zbóż opublikowanej w dniu 30 września, Główny Urząd Statystyczny podał szacunki polskich zbiorów w 2020 r. Wynika z nich, że produkcja pszenicy wyniosła prawie 12 mln ton – to najwyższy zbiór od 5 lat.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, podawanych przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, cena pszenicy konsumpcyjnej jest dziś wyższa o przeszło 13% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego – suszowego – w którym zbiór pszenicy był niższy od tegorocznego o ponad 6%.

Jednocześnie ceny mąki pszennej piekarniczej pozostają praktycznie bez zmian. Tak więc absolutnie nie odzwierciedlają tego, co się dzieje z cenami surowca, który stanowi nawet do 80% kosztów produkcji mąki. Główną (choć nie jedyną) przyczyną jest eksport i popyt na polskie zboża, w tym pszenicę, na rynkach europejskich oraz światowych. Ceny za pszenicę w Polsce są dziś pod bardzo silnym wpływem cen światowych i stanowią pochodną cen giełdowych – głównie giełd w Chicago i Paryżu – a te rosną. Notowania cen pszenicy na giełdzie w Chicago osiągnęły najwyższy poziom od 5 lat. Istnieją oczywiście czynniki wewnętrzne, krajowe, które również sprzyjają wzrostowi cen. I tu trzeba wymienić niechęć producentów do sprzedaży pszenicy w sytuacji wzrostu cen. Ponadto potencjalne przyszłe nadwyżki pszenicy będą łatwo mogły być wyeksportowane.