Cena jaj rośnie

Aktualności

Cena jaj rośnie

27 października 2017

  • #jaja
  • #Wzrost cen

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ostatnich miesiącach ceny jaj zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami.

Wzrost cen w UE, a także w Polsce jest skutkiem ograniczonej podaży jaj na europejskim rynku. Taka sytuacja wynika z ograniczenia liczby kur niosek z powodu wykrycia fipronilu na fermach kur niosek w niektórych krajach UE oraz wystąpieniem we Włoszech grypy ptaków.

Wzrost cen na rynku wspólnotowym obserwuje się od sierpnia br. W większości krajów UE ceny wzrosły w stosunku do lipca o ponad 30%. Spowodowało to zwiększoną sprzedaż polskich jaj do krajów UE i mniejszą ich podaż na rynku krajowym. Wcześniejsze zakupy jaj uruchomiła też branża spożywcza, w obawie przed brakami w okresie przedświątecznym. Czynniki te były przyczyną wzrostu cen jaj na rynku krajowym.

W październiku br. średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w kraju wyniosła 40,60 zł/100 szt. i wzrosła o ponad 20% w ciągu roku, a w porównaniu do czerwca br. wzrosła o ok. 40%.

W ostatnim tygodniu średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w Polsce była jedną z najwyższych w UE i wynosiła 178,15 Euro/100 kg (wyższa była tylko w Austrii).

Duże zapotrzebowanie na jaja do przetwórstwa ze strony branży spożywczej, a także branży kosmetycznej i innych, spowodowało, iż cena jaj do przetwórstwa rośnie w takim tempie, że zbliża się do ceny jaj konsumpcyjnych. W ostatnim tygodniu osiągnęła ona poziom 6 289 zł/tonę, co oznacza ponad 2-krotny wzrost ceny w ciągu roku.

Foto: pixabay