Cena cukru: duża produkcja zmniejszyła ceny

Aktualności

Cena cukru: duża produkcja zmniejszyła ceny

15 stycznia 2018

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydał raport dotyczący rynku rolnego. Zawarto w nim informacje dotyczące m.in. rynku cukru. Duża podaż powoduje obniżki cen obserwowane od pewnego czasu. Jak dokładnie kształtował się rynek w 2017 roku?

W pierwszej połowie grudnia zakończono zbiory buraków cukrowych, które w niektórych regionach kraju były opóźnione ze względu na duże opady. Duża zawartość wody w glebie i niewielka liczba słonecznych dni negatywnie wpływały na zawartość cukru w korzeniach. Powierzchnia uprawy wyniosła 226 tys. ha. Szacuje się, że zbiory mogły przekroczyć 14,5 mln ton, a produkcja cukru zwiększyła się do ok. 2,1 mln ton. Według danych GUS w okresie wrzesień-listopad 2017 r. produkcja cukru wyniosła 1477 tys. ton i była o 2,9 proc. większa niż przed rokiem. Produkcja będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton. W rezultacie konieczny będzie duży eksport cukru w 2018 r. Na krajowym rynku spadają ceny cukru, a decydują o tym relatywnie niskie ceny cukru białego na świecie oraz duża produkcja w kampanii 2017/2018. W listopadzie 2017 r. ceny zbytu cukru w workach spadły o 4,2 proc. do 1,80 zł/kg. Ceny te były o 29,4 proc. niższe niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego spadły w porównaniu z październikiem 2017 r. o 6,1 proc. i były aż o 38,3 proc. niższe niż przed rokiem.

W okresie trzech kwartałów 2017 r. zysk netto przemysłu cukrowniczego wyniósł 615,8 mln zł i był o 6,4 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. Niskie ceny cukru w IV kwartale 2017 r. spowodują, że całym 2017 r. wynik finansowy branży może być niższy niż przed rokiem.

Pogorszenie sytuacji finansowej przemysłu cukrowniczego negatywnie wpłynie na dochodowość uprawy buraków cukrowych, gdyż ceny skupu w umowach kontraktacyjnych są uzależnione od cen cukru. W okresie styczeń-październik 2017 r. eksport cukru wyniósł 542 tys. ton, w tym do UE 300 tys. ton. Na unijnym rynku największymi odbiorcami były: Niemcy, Włochy , Czechy i Litwa. 

Foto: Pixabay