Carrefour Polska wzmacnia pozycje swoich centrów handlowych

Aktualności

Carrefour Polska wzmacnia pozycje swoich centrów handlowych

Carrefour Polska jest jedyną w Polsce multiformatową siecią handlową, posiadającą doświadczenie deweloperskie, inwestycyjne oraz operacyjne związane z zarządzaniem centrami handlowymi.

Prowadzona systematycznie przez Carrefour Polska strategia dotycząca rozwoju posiadanych nieruchomości, polegająca na ich modernizowaniu oraz rekomercjalizacji przyniosła Spółce w 2013 roku wymierny sukces w postaci sfinalizowania kilkuset nowych umów najmu.

Carrefour Polska zawarł nie tylko umów szereg nowych umów najmu na łączną powierzchnię prawie 20 000 GLA, ale również przedłużył kolejne umowy na łączną powierzchnię 19 000 m2 GLA, co dowodzi jak dużym zaufaniem cieszą się obiekty Carrefour na rynku handlowy.

– Centra handlowe Carrefour mają nie tylko bardzo dobre lokalizacje, ale przede wszystkim stabilny zestaw najemców oraz lojalną grupę klientów, która systematycznie dokonuje w nich zakupów. To sprawia, że są one atrakcyjne zarówno dla marek, które prowadzą już w nich działalność,jak równieżsą doskonała referencją dla sieci, które strategię planują swoją ekspansję i poszukują sprawdzonych obiektów – zauważa Ronan Martin V-ce Prezes Carrefour Polska.