Carrefour dla Banku Żywności

Aktualności

Carrefour dla Banku Żywności

3 czerwca oficjalne przekazano ciężarówkę-chłodnię Bankowi Żywności w Toruniu. Specjalistyczny samochód został sfinansowany z grantu przyznanego przez Fundację Carrefour w 2016 r.

– Fakt, że mogę przekazać dzisiaj przedstawicielom Banku Żywności w Toruniu kluczyki do specjalistycznej ciężarówki-chłodni, to dla mnie powód to wielkiej satysfakcji. Wiem, jak istotny w codziennym funkcjonowaniu organizacji jest właściwy transport produktów. Dzięki pomocy Fundacji Carrefour świeże produkty mogą być odbierane ze sklepów, a następnie bezpiecznie transportowane i dostarczane potrzebującym w całym województwie kujawsko-pomorskim. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy jeszcze więcej osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej skorzysta z pomocy – powiedział Robert Lorenc, Dyrektor Hipermarketu Carrefour w Toruniu.

Samochód kupiony dzięki wsparciu Fundacji Carrefour, będzie służył przede wszystkim codziennym odbiorom żywności ze sklepów. Bank Żywności codziennie przekazuje artykuły spożywcze do organizacji i instytucji społecznych z województwa kujawsko-pomorskiego. Wspólne działania Carrefour i Banków Żywności przyczyniają się do poprawy jakości życia osób żyjących w ubóstwie i zmniejszenia obszarów niedożywienia w Polsce. Stale rozwijana współpraca Carrefour z Federacją Polskich Banków Żywności wpisuje się w kluczową inicjatywę sieci, jaką jest prowadzony od 2013 r. program „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu, w tym marnotrawstwu żywności, na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. Na mocy ogólnopolskiej umowy z Federacją Banków Żywności, nadwyżki artykułów spożywczych ze sklepów Carrefour przekazywane są stale Bankom Żywności na terenie całego kraju. W hiper- i supermarketach sieci, a także w wybranych sklepach franczyzowych Carrefour Express organizowane są przez Banki cykliczne zbiórki żywności.