Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk

Aktualności

Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk

Pięć dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska znalazło się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”: program BHP „W kierunku kultury zero wypadków”, „Zielone Biuro”, kampania społeczna „Trzeźwo myślę”, Kodeks Etyki i postępowania Grupy Carlsberg i program grantowy „InicjaTyWy”.      

Carlsberg Polska od lat działa zgodnie ze strategią grupy, która nawiązuje do filozofii J.C. Jacobsena, założyciela Browaru Carlsberg: „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. Firma, realizując tę misję, stawia sobie ambitne cele, które w ubiegłym roku ujęła w globalnej strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą Together Towards Zero.

Jednym z kluczowych filarów jest dążenie do osiągnięcia do 2030 r. zerowego poziomu wypadkowości we wszystkich browarach Grupy. Praktyka „W kierunku kultury zero wypadków” odzwierciedla działania firmy w tym zakresie. Od 2010 r. realizowany jest też program „Zielone Biuro”, którego celem jest podniesienie świadomości pracowników  nt. odpowiedzialności za środowisko. Program grantowy dla pracowników Carlsberg Polska InicjaTyWy stanowi dobrą praktykę w obszarze zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych. Jego założeniem jest poprawa życia lokalnych społeczności poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych i stwarzanie warunków zachęcających do sportu i rekreacji. Kampania społeczna „Trzeźwo myślę” jest odpowiedzią na potrzebę edukacji nt. odpowiedzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu. Piąta praktyka to Kodeks Etyki i Postępowania, w oparciu o który Carlsberg Polska prowadzi swoją działalność.