Browary Polskie przeciwne ograniczeniu reklamy alkoholu

Aktualności

Browary Polskie przeciwne ograniczeniu reklamy alkoholu

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie wyraził sprzeciw wobec propozycji dalszego ograniczenia godzin emisji reklam piwa z godziny 20.00 na 23.00.  To najnowsza wersja projektu  zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W oficjalnym komunikacie można przeczytać, że: „w ocenie branży zgłoszona przez resort zdrowia propozycja nowelizacji:

– to rozwiązanie fasadowe, stosunkowo łatwe do wprowadzenia, ale nie przynoszące rozwiązania problemów związanych z nadmierną i szkodliwą konsumpcją alkoholu przez niewielką część społeczeństwa;

– jest propozycją skonstruowaną w oparciu o błędne założenia, a jednocześnie z pominięciem faktu, że nie istnieje korelacja pomiędzy reklamą piwa z wzrostem konsumpcji alkoholu. Reklama jest narzędziem konkurencji pomiędzy graczami rynkowymi i informacji dla konsumentów;

– oznacza faktyczny zakaz reklamy, który stanie się barierą rozwojową nie tylko dla branży, ale także sektorów gospodarki narodowej powiązanych z produkcją i sprzedażą piwa;

– jest kolejnym podjętym w krótkim czasie, po ograniczeniach dotyczących handlu, krokiem legislacyjnym wymierzonym w sektor piwowarski, nie poprzedzonym analizą konsekwencji wcześniej wprowadzonych ograniczeń.”

Związek Pracodawców powołuje się również na badanie Kantar Public, z którego wynika, że ponad połowa społeczeństwa (59 proc.) jest przeciwna kolejnym restrykcjom i uważa, że nie przyczynią się one do rozwiązania problemów związanych z alkoholem. Tylko co czwarty badany (25 proc.) popiera wprowadzenie takiego rozwiązania. Zdania na ten temat nie ma 16 proc. respondentów.