Browary Kompanii Piwowarskiej przechodzą na energię odnawialną

Aktualności

Browary Kompanii Piwowarskiej przechodzą na energię odnawialną

06 listopada 2019

  • #kompania piwowarska

Kompania Piwowarska, należąca do Asahi Breweries Europe Group, podpisała umowę typu PPA  z innogy na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE). Od 2020 r. trzy browary Kompanii Piwowarskiej (Tyskie Browary Książęce w Tychach, Browar Dojlidy w Białymstoku i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu) będą korzystały z energii elektrycznej produkowanej przez polską farmę wiatrową.

Długoterminowy kontrakt będzie ważny przez 10 lat – od 2020 do 2029 r. Od 2020 r. należąca do innogy lądowa farma wiatrowa Nowy Staw znajdująca się w pobliżu Gdańska (73 megawaty) dostarczy Kompanii Piwowarskiej 30 gigawatogodzin rocznie. Za sprawą planowanej rozbudowy istniejącej farmy w Nowym Stawie (maksymalnie o 11 megawatów), od 2021 r. 100% zapotrzebowania energetycznego browarów KP zostanie pokryte przez energię elektryczną pochodzącą z wiatru. Farma wiatrowa będzie dostarczać do wspomnianych trzech browarów 80 gigawatogodzin rocznie.

Jest to pierwsza umowa PPA podpisana w Polsce na dostawę energii z planowanej farmy wiatrowej, która nie korzysta z żadnych dotacji państwowych.

Kompania Piwowarska zakłada, że do końca 2020 r. osiągnie ok. 40% udziału energii elektrycznej wykorzystywanej przez browary ze źródeł odnawialnych, a do końca 2021 r. planuje przejść w 100% na OZE.