Biedronka w pierwszym raporcie zrównoważonego rozwoju

Detal/Hurt

Biedronka w pierwszym raporcie zrównoważonego rozwoju

25 sierpnia 2020

Biedronka angażuje się w tworzenie bardziej przyjaznego i lepszego otoczenia. Najważniejsze tego typu działania opisuje pierwszy raport zrównoważonego rozwoju. Dokument zbudowano wokół 5 strategicznych filarów odpowiedzialności przyjętych w grupie Jeronimo Martins i sieci Biedronka. Z okazji publikacji raportu Biedronka przygotowała również nową odsłonę swoich stron www dedykowanych działaniom CSR.

Biorąc pod uwagę tak dużą skalę działalności: ponad 3000 sklepów w ponad 1100 miejscowościach w Polsce i ponad 4 mln klientów dziennie, kluczowe jest podsumowanie dotychczasowych działań i ich wpływu na otoczenie. Biedronka wyniki tych działań przedstawiła w raporcie zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019. Zawiera on również podsumowanie działalności sieci w Polsce od początku jej istnienia. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi GRI Standards, we współpracy z firmą konsultingową Deloitte.

Ponadto sieć Biedronka podkreślając znaczenie tej publikacji w 25. rocznicę swojej działalności w Polsce, odświeżyła stronę internetową (onas.biedronka.pl) i przygotowała cyfrową wersję raportu pod adresem csr.biedronka.pl.

Pięć strategicznych filarów odpowiedzialności sieci Biedronka to:

  1. Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Każdego dnia sklepy Biedronka odwiedza ponad 4 mln Polaków, a 76% robi to regularnie. Biedronka ma znaczący wpływ na promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród Polaków, dlatego jest to jeden z głównych filarów odpowiedzialności, przyjętych w Grupie.

  1. Zrównoważony łańcuch dostaw

W ofercie Biedronki aż 93% produktów pochodzi od polskich dostawców według danych za 2019 r. W ramach tego filaru sieć uwzględnia zarówno aspekty etyczne, społeczne, jak i środowiskowe oraz przykłada szczególną wagę do rozwoju długoterminowej współpracy z rodzimymi firmami.

  1. Poszanowanie środowiska naturalnego

Celem Biedronki jest minimalizacja wpływu firmy na środowisko, dlatego sieć chce aktywnie walczyć ze zmianami klimatu. W efekcie np. 90% odpadów wytwarzanych przez firmę jest poddawanych procesom odzysku.

  1. Wspieranie lokalnych społeczności

Posiadając ponad 3000 sklepów w całej Polsce sieć Biedronka staje się istotnym elementem lokalnych społeczności. Niesienie wsparcia najbardziej potrzebującym grupom: dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym, to stały element strategii Biedronki.

  1. Bycie godnym zaufania pracodawcą

Jako największy prywatny pracodawca w Polsce, zatrudniający ponad 70 tys. osób, Biedronka każdego dnia dba o tworzenie dla nich przyjaznego środowiska pracy, akcentując wagę programów pomocowych dla pracowników oraz kluczową rolę awansów wewnętrznych w firmie.

oprac. P.Ł.