BIEC: Wyższy wzrost pomimo zagrożeń

Aktualności

BIEC: Wyższy wzrost pomimo zagrożeń

28 kwietnia 2014

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w kwietniu 2014 roku wzrósł o 0,4 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje BIEC.

Wskaźnik wytracił nieco swój impet w stosunku do skali poprawy odnotowanej w poprzednich dwóch miesiącach, jednak nadal wskazuje na utrzymywanie się tendencji wzrostowych w gospodarce w pespektywie najbliższych miesięcy. Stopniowo zwiększa się rola popytu wewnętrznego. Konflikt ukraińsko-rosyjski i jego ewentualne konsekwencje gospodarcze negatywnie wpływają na opinie menedżerów przedsiębiorstw na temat perspektyw rozwojowych.