BIEC: Wskaźnik koniunktury spadł

Aktualności

BIEC: Wskaźnik koniunktury spadł

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lipcu 2018 r. spadł o 0,3 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W sumie, od ostatniego swego lokalnego szczytu z początku tego roku wskaźnik stracił blisko 4 punkty. Podobnie zachowuje się większość składowych rejestrując swe lokalne szczyty pod koniec ubiegłego lub na początku obecnego roku. Obecnie, ich comiesięczne zmiany oscylują wokół znacznie niższych wartości niż pół roku temu. Dotyczy to przede wszystkim ocen sytuacji finansowej w firmach, tempa napływu nowych zamówień oraz wartości wskaźników giełdowych.

Od początku roku wyraźnemu pogorszeniu ulegają oceny przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji w ich firmach. Wśród menadżerów firm zwiększa się odsetek ocen wskazujących na pogorszenie sytuacji, szczególnie szybko przybywa ich wśród firm małych. Nie bez znaczenia na wzrost negatywnych ocen ma kurczenie się portfela nowych zamówień trafiających do przedsiębiorstw, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczenia w dostępie siły roboczej.

Od początku roku przedsiębiorcy informują o pogarszaniu się stanu finansów w zarządzanych przez nich firmach. Na tę niekorzystną sytuację ma wpływ nie tylko perspektywa niższej produkcji w efekcie zmniejszenia zamówień, lecz również szybko rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rosną koszty pracownicze, koszty związane z utrzymaniem parku maszynowego oraz koszty zakupu niektórych surowców.

Fotot: Pixabay