BIEC: Wskaźnik Dobrobytu, styczeń 2015

Aktualności

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu, styczeń 2015

22 stycznia 2015

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w styczniu br. wzrósł o blisko 0,6 punktu i był to największy wzrost od kwietnia ub. roku – informuje BIEC.

Do poprawy tej przyczynił się przede wszystkim wyjątkowo silny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W ciągu ostatniego roku wzrosły one w ujęciu realnym o ponad 4% i był to pod tym względem jeden z najlepszych miesięcy całego ubiegłego roku. Pamiętać jednak należy, że część tego wzrostu nastąpiła w konsekwencji wypłat tzw. trzynastek. Efekt wypłat dodatkowych wynagrodzeń utrzymuje się zwykle od listopada do końca pierwszego kwartału kolejnego roku. Niezależnie od efektu „trzynastek” w całym 2014 roku realne wynagrodzenia wzrosły średnio o 3,8%, co oznacza poprawę ekonomicznej kondycji przeciętnego „Kowalskiego”. Nieco wolniej zachodzi poprawa na rynku pracy, średnioroczny wzrost zatrudnienia nie przekroczył 1%, co wpływa na utrzymywanie się niepewności w gospodarstwach domowych a to oznaczać może powstrzymywanie się konsumentów przed zakupami pomimo korzystnych cen.