BIEC: W gospodarce coraz lepiej

Aktualności

BIEC: W gospodarce coraz lepiej

27 lutego 2014

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lutym 2014 roku wzrósł o blisko 3 punkty w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje BIEC.

Tym samym odrobił z nawiązką straty z poprzedniego miesiąca. Pomimo krótkookresowych załamań wskaźnika jego wzrost w ostatnich miesiącach nabrał przyspieszenia, co powinno przełożyć się na zdecydowanie wyższą dynamikę wzrostu PKB w drugiej połowie roku. Ciągle jednak wiele zależy od koniunktury gospodarczej na świecie a zwłaszcza w naszym najbliższym europejskim otoczeniu.