BIEC: Szanse na przyspieszony wzrost gospodarki ponownie zmalały

Aktualności

BIEC: Szanse na przyspieszony wzrost gospodarki ponownie zmalały

29 stycznia 2015

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w styczniu 2015 roku spadł o 0,5 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca – podaje BIEC.

Znacznie ogranicza to nadzieje z końca ubiegłego roku na wyraźnie przyspieszenie wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie br. Słaby popyt i deflacja powodują pogorszenie relacji przychodów do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, co negatywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa do tej pory starały się redukować koszty lecz skala tego procesu z natury swej jest ograniczona. Nadal w najbliższym otoczeniu naszej gospodarki dominuje niepewność i słaby wzrost, co niekorzystnie wpływa koniunkturę krajową