BIEC: Słabsza koniunktura ogranicza dobrobyt

Aktualności

BIEC: Słabsza koniunktura ogranicza dobrobyt

22 października 2019

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w październiku 2019 r. wzrósł nieznacznie w stosunku do notowań z września (wzrost o 0,4 punktu). Główną przyczyną tej niewielkiej poprawy było wyhamowanie tempa wzrostu cen w ostatnim miesiącu. Nadal jednak dominująca jest tendencja do pogarszania się ekonomicznej kondycji przeciętnego „Kowalskiego”.

Liczba pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób we wrześniu spadła w stosunku do sierpnia br., zaś w dłuższym okresie od maja br. nie uległa większej zmianie.

Dynamika wynagrodzeń w ujęciu realnym utrzymała się na poziomie poprzedniego miesiąca (3,6% w skali roku), jednak jest o blisko 3 punkty procentowe niższa niż w końcu 2018 roku.

Przedsiębiorcy szykują się na gorsze czasy a to nie może pozostać bez wpływu na dobrobyt społeczeństwa.

Foto: shutterstock.com