BIEC: Prognoza PKB dla Polski na lata 2014 – 2016

Aktualności

BIEC: Prognoza PKB dla Polski na lata 2014 – 2016

26 sierpnia 2014

Gospodarka światowa bardzo stopniowo poprawia tempo wzrostu utracone podczas fali drugiego kryzysu lat 2010-2011. W wysoko rozwiniętych krajach UE widać lepszą sytuację gospodarczą, ale ciągle ożywienie jest anemiczne i niepewne – podaje BIEC.

Najlepsze perspektywy wzrostu wykazuje gospodarka niemiecka, najsłabsze kraje Europy Południowej, w tym zwłaszcza Grecja i Cypr. W Europie Wschodniej, za wyjątkiem Estonii ożywienie postępuje. W USA obserwuje się wyraźną poprawę tempa wzrostu gospodarczego. W Azji i Ameryce Łacińskiej dominują tendencje do spowolnienia lub stagnacji.
Taki obraz otoczenia gospodarczego jest umiarkowanie pozytywny dla Polskiego wzrostu gospodarczego, głównie ze względu na wyraźną poprawę koniunktury u naszego największego partnera handlowego jakim są Niemcy oraz silną poprawę w największej gospodarce świata – USA, która to w znacznym stopniu determinuje trendy rozwojowe pozostałych gospodarek. Dużą niepewność dla Polskiego wzrostu gospodarczego wnosi konflikt na Ukrainie i towarzyszące mu sankcje gospodarcze. Jeśli konflikt będzie się zaostrzał a sankcje będą nasilane, to odbije się to ujemnie na Polskim wzroście gospodarczym. Chociaż sankcje, to też szansa na poszerzenie kierunków naszego handlu zagranicznego, co ostatecznie w średnim i długim okresie będzie korzystne dla polskiej gospodarki.
Nie mniej w najbliższym roku do dwóch lat wkład salda obrotów z zagranicą do PKB będzie miał mniejsze znaczenie niż dotychczas, a wzrośnie znaczenie popytu krajowego.

Przewidujemy, że wzrost gospodarczy Polski w latach 2014 – 2016 kształtować się będzie następująco: w roku 2014 wzrost PKB wyniesie 3, 2%, w 2015 również wzrośnie o 3,2%, w 2016 wzrost wyniesie 3,8 %.

Prognoza zakłada, że w kolejnych kwartałach do końca 2016 roku gospodarka będzie wzrastać w bardzo umiarkowanym tempie, od ok. 0,6% na początku prognozy, by w ostatnich kwartałach prognozy osiągnąć poziom 0,9-1,0 % w ujęciu kwartał do poprzedniego kwartału.