BIEC: Gospodarka będzie rosła wolniej

Aktualności

BIEC: Gospodarka będzie rosła wolniej

03 stycznia 2020

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w grudniu 2019 r. niewiele zmienił się w stosunku do wartości sprzed miesiąca (wzrost o 0,4 pkt.) – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W ostatnich trzech miesiącach niewielkie wzrosty wskaźnika przeplatają się z jego równie niewielkimi spadkami, co nieco ograniczyło tempo pogarszania się perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki. Praktycznie oznacza to, że w 2020 r. bez wątpienia gospodarka będzie rozwijać się wolniej niż w 2019 r., jednak nie będzie ono dramatycznie niskie, prowadzące nieuchronnie do recesji. Wiele zależy jednak od koniunktury ogólnoświatowej, a przede wszystkim aktywności gospodarczej naszych najbliższych partnerów handlowych w Unii Europejskiej. Najbardziej niepokojący scenariusz to taki, kiedy tendencja do coraz wolniejszego rozwoju uległaby utrwaleniu na lata. Scenariusz ten jest tym bardziej prawdopodobny, im niższy udział we wzroście inwestycji sektora prywatnego, im więcej regulacji rynku, a w rynku wyższy udział państwa.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w grudniu 2019 r. trzy uległy poprawie, dwie pozostały na poziomie sprzed miesiąca, zaś trzy pogorszyły się w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca.

Foto: Pixabay.com