BIEC: Dalsza poprawa na rynku pracy

Aktualności

BIEC: Dalsza poprawa na rynku pracy

05 maja 2014

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia utrzymuje tendencję spadkową od trzech kwartałów – informacja BIEC.

Miesięczne spadki są stosunkowo wyraźne, a w ostatnim czasie przybrały jeszcze na sile. Zmiany te zapowiadają dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy, co powinno znaleźć przełożenie na spadki stopy bezrobocia. Jednak zdecydowanej poprawy na rynku pracy można spodziewać się dopiero latem i jesienią br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia w marcu br. w stosunku do lutego zmalała o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 12,7%.

Źródło: BIEC