Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno-spożywczych

Gospodarka

Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno-spożywczych

1 stycznia 2022 r. Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno spożywczych z wybranych państw, w tym Polski. Zakaz, który ma obowiązywać przez 6 miesięcy, obejmie m.in. mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso i produkty drobiowe, podroby, tłuszcze, kiełbasy, mięso solone, suszone i wędzone, mączka mięsna, mleko i produkcja mleczarska, warzywa, owoce, orzechy, wyroby cukiernicze, sól.

Z zakazu importu wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji „krytycznego importu”. Przewidziana jest także procedura uzyskiwania kwot na towary objęte embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. Jednocześnie strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów, których dotyczy zakaz importu.

Zakaz importu będzie dotyczyć towarów pochodzących z państw członkowskich UE, a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.

źródło: MRiRW

Przeczytaj także: Białoruś ustanawia embargo na żywność