Bezrobocie w lipcu najniższe od lat

Aktualności

Bezrobocie w lipcu najniższe od lat

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu utrzymała się na rekordowo niskim poziomie 5,9% – poinformował Główny Urząd Statystyczny potwierdzając szacunki Ministerstwa Rodziny.

Stopa bezrobocia w każdym z województw wyniosła poniżej 10%. Najniższe odnotowano w woj. Wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,5%) oraz pomorski i małopolskim (po 4,8%). Najwyższe zanotowano w woj. warmińsko-mazurskim (9,9%) oraz kujawsko-pomorskim i podkarpackim (po 8,7%).

Utrzymanie się stopy bezrobocia rejestrowanego w lipcu na rekordowo niskim poziomie z poprzedniego miesiąca jest potwierdzeniem utrzymującej się wysokiej koniunktury gospodarczej oraz wynikiem wzrostu popytu na pracę w rolnictwie przy pracach sezonowych.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy według stanu na koniec lipca wyniosła 961,8 tys. osób, co oznacza, że spadła w stosunku do końca czerwca o 6,1 tys. osób ustanawiając tym samym kolejny rekord w historii gospodarki rynkowej w Polsce (pomijając pierwsze miesiące po transformacji gospodarczej). Liczba bezrobotnych w końcu lipca była o 178,2 tys. osób niższa niż przed rokiem.