Bezrobocie na poziomie 6,6 proc.

Aktualności

Bezrobocie na poziomie 6,6 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że bezrobocie w marcu br. wyniosło 6,6 proc. Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z lutym. W ubiegłym roku stopa bezrobocia wynosiła 8%, była więc o 1,4 pkt. proc. wyższa niż aktualnie.

Resort szacuje, że bezrobocie w marcu spadło we wszystkich województwach. Spadek wyniósł od 0,1 punktu (w małopolskim, pomorskim i wielkopolskim) do 0,4 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim, w którym od lat występuje najwyższy współczynnik bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych w marcu 2018 r. wyniosła 1,09 mln osób. W porównaniu do lutego 2018 roku spadła o 33,2 tys. osób, czyli o 2,9 proc.

Procentowy spadek liczby bezrobotnych w marcu 2018 r. w porównaniu do stanu z końca lutego br. odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy  w województwach:  lubuskim – o 4,9 proc. i zachodniopomorskim – o 4,0 proc.

Źródło: mpips.gov.pl

Foto: Pixabay