Będzie wspólna etykieta na wyrobach alkoholowych?

Aktualności

Będzie wspólna etykieta na wyrobach alkoholowych?

15 marca 2017

  • #alkohol
  • #etykiety
  • #Rynek alkoholi

Producenci wyrobów alkoholowych mają rok na przygotowanie wspólnego dla całej UE systemu etykietowania swoich wyrobów. Etykiety mają informować konsumentów o składzie i wartościach odżywczych dostępnych w sprzedaży wyrobów. Obecnie etykietowanie wyrobów alkoholowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2011 r. Objęte nim są wszystkie produkty żywnościowe, w tym alkohole do 1,2%. Napoje mocniejsze są poza obowiązkiem etykietowania. W poniedziałek Komisja Europejska przyjęła raport, z którego wynika obowiązek wprowadzenia ujednoliconego systemu etykietowania napojów alkoholowych. Producenci w ciągu roku musza przedstawić własną propozycję odnośnie tego, jak będą informować klientów o składzie i wartościach odżywczych swoich alkoholi. Część spośród producentów wyrobów alkoholowych już wprowadziło etykietowanie swoich wyrobów. Jest to jednak nieujednolicone i nieobowiązkowe.