Będzie wspólna etykieta na wyrobach alkoholowych?

Aktualności

Będzie wspólna etykieta na wyrobach alkoholowych?

Producenci wyrobów alkoholowych mają rok na przygotowanie wspólnego dla całej UE systemu etykietowania swoich wyrobów. Etykiety mają informować konsumentów o składzie i wartościach odżywczych dostępnych w sprzedaży wyrobów. Obecnie etykietowanie wyrobów alkoholowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2011 r. Objęte nim są wszystkie produkty żywnościowe, w tym alkohole do 1,2%. Napoje mocniejsze są poza obowiązkiem etykietowania. W poniedziałek Komisja Europejska przyjęła raport, z którego wynika obowiązek wprowadzenia ujednoliconego systemu etykietowania napojów alkoholowych. Producenci w ciągu roku musza przedstawić własną propozycję odnośnie tego, jak będą informować klientów o składzie i wartościach odżywczych swoich alkoholi. Część spośród producentów wyrobów alkoholowych już wprowadziło etykietowanie swoich wyrobów. Jest to jednak nieujednolicone i nieobowiązkowe.