Będzie więcej niezapowiedzianych kontroli podatkowych

Prawo

Będzie więcej niezapowiedzianych kontroli podatkowych

13 marca 2014

Katalog przypadków niezawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zostanie rozszerzony. W art. 282 c Ordynacji podatkowej określone są przypadki, w których nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Chodzi m.in. o tzw. kontrole doraźne (nieujęte we wcześniejszych planach). Bez uprzedzenia przeprowadzane będą kontrole sprawdzające, czy zachowywane są warunki zawieszenia działalności gospodarczej. Do katalogu trafią też kontrole dotyczące sprawdzenia faktu prowadzenia działalności przez podmiot dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego albo zarejestrowany jako podatnik płacący podatek od towarów i usług.