Auchan Retail Polska przystępuje do Polskiego Paktu Plastikowego

Detal/Hurt

Auchan Retail Polska przystępuje do Polskiego Paktu Plastikowego

23 października 2020

Sieć Auchan Retail Polska podpisała deklarację o przystąpieniu do Polskiego Paktu Plastikowego. Tym samym firma potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i realnych zmian, które służą budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego – na rynku polskim i w skali całego regionu.

Polski Pakt Plastikowy to platforma współpracy uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych, która wyznacza proekologiczne cele dla całej branży FMCG. Angażuje sektor biznesu, pozarządowy i rządowy w działaniu na rzecz realizacji wspólnej wizji i ambitnych celów, z myślą o efektywnym ograniczeniu użycia plastiku oraz realnym wpływie na stworzenie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych na polskim rynku.

Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego zobowiązują się do podjęcia działań na rzecz osiągnięcia do 2025 roku sześciu celów strategicznych. Są to:

– Eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

– Zmniejszenie o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach w łańcuchu dystrybucji.

– Zapewnienie, że 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadawać będzie się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

– Zwiększenie udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.

– Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, by osiągnąć poziom recyklingu na polskim rynku o wartości co najmniej 55%.

– Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

auchan polski pakt plastikowy