Auchan Polska publikuje wyniki za 2019 r.

Detal/Hurt

Auchan Polska publikuje wyniki za 2019 r.

30 września 2020

W 2019 r. Auchan Polska wykazuje istotną poprawę wyników finansowych w stosunku do poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,1% do poziomu 11 048 mln zł, co pozwoliło spółce wzmocnić wiodącą pozycję na rynku hipermarketów w Polsce.

Realizując strategię mającą na celu ugruntowanie pozycji najtańszej sieci handlowej, a także mając w centrum uwagi potrzeby i oczekiwania klienta, Auchan oferuje to co dobre, zdrowe i lokalne. Działania te pozwoliły Spółce poprawić rentowność sprzedaży brutto o 0,7%. Optymalizacja działalności operacyjnej i ograniczanie działań generujących straty pozwoliły znacznie obniżyć koszty pośrednie i ogólne firmy. Dzięki temu wynik sprzedaży Auchan w Polsce poprawił się o 208 mln zł, a zysk ze sprzedaży wyniósł 81 mln zł.

– Rok 2019 pozwolił nam zbudować stabilną podstawę do realizacji strategii #Auchan 2022. Jestem przekonany, że zachowując potrzeby klienta-mieszkańca w centrum naszej uwagi oraz dzięki zaangażowaniu i pasji naszego zespołu do promowania dobrego i świadomego odżywiania  będziemy w stanie uzyskać bardzo dobrą dynamikę dalszego rozwoju  –  mówi Gerard Gallet – dyrektor generalny Auchan w Polsce.

W 2019 roku firma Auchan zarządzała w Polsce 106 sklepami, w tym 74 hipermarketami, 27 supermarketami i 5 sklepami convenience pod szyldem „Moje Auchan”. Auchan Polska jest częścią obecnej w 12 krajach sieci Auchan Retail.