Auchan 2022 – nowa strategia sieci

Detal/Hurt

Auchan 2022 – nowa strategia sieci

26 czerwca 2020

  • #Auchan 2022
  • #Auchan Retail Polska

Strategiczne kierunki działań i rozwoju, przyjęte w ramach globalnego projektu pod nazwą Auchan 2022 ze stycznia br., zostały wzmocnione pod kątem zmian, jakie nastąpiły w zachowaniach konsumentów w efekcie pandemii koronawirusa.

– Widzimy potrzebę rozwoju firmy, w odpowiedzi na nowe trendy i zmieniające się oczekiwania konsumentów, a także szerokie zmiany o charakterze gospodarczym, technologicznym oraz społecznym. Wiele z tych zmian obserwowaliśmy już wcześniej, natomiast część z nich pojawiła się, lub została wzmocniona, w efekcie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, i do nich również odnoszą się założenia naszej transformacji – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Transformacja w ramach projektu Auchan 2022 oparta jest na dwóch filarach:

  • Pierwszy z nich zakłada budowę odpowiedzialnej, uczciwej i wyjątkowej oferty. Auchan będzie współpracować ze starannie wybranymi dostawcami, zwłaszcza lokalnymi, skróci łańcuch dostaw oraz przedstawi klientom unikatową ofertę dopasowaną do różnorodnych smaków, potrzeb i oczekiwań konsumentów. Auchan Retail Polska będzie wprowadzać rygorystyczną specyfikację dotyczącą lokalnych produktów i będzie w sposób trwały współpracować z polskimi producentami, rolnikami i hodowcami odbierając od nich określone wolumeny. Celem jest zwiększenie obrotów ze sprzedaży lokalnych polskich produktów. Identyfikowalność produktu zostanie wzmocniona.
  • Drugi filar to tworzenie nowych relacji i doświadczeń w celu poprawy jakości życia polskich mieszkańców. Wielopłaszczyznowa współpraca Auchan z lokalnymi społecznościami, dalsze budowanie relacji i zaufania wśród mieszkańców bazować będzie na wspólnocie doświadczeń. Sklepy sieci staną się platformą ich wymiany – to w nich realizowane będą różnorodne projekty, m.in. z udziałem okolicznych mieszkańców i lokalnych producentów żywności.

Wspólny mianownik działań podejmowanych przez Auchan Retail Polska stanowić będzie:

– Zaangażowanie firmy na rzecz planety poprzez walkę z marnotrawieniem żywności i ograniczeniem zużycia plastiku. Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności, specjalne strefy “niemarnowania żywności” w każdym sklepie oraz praca nad opakowaniami produktów marki własnej to główne osie strategii do 2022 r.

– Auchan chce również kontrolować swój ślad węglowy poprzez wprowadzenie do 2022 r. metody jego obliczania i systematycznej pracy nad jego zmniejszaniem poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii w swoich sklepach.

Globalna strategia firmy będzie wdrażana na polskim rynku przy kluczowym założeniu utrzymania niskich cen dla klientów Auchan Retail Polska. Sytuacja finansowa spółki, będąca konsekwencją kryzysu Covid-19, doprowadzi do decyzji mających na celu ponowne skoncentrowanie się na priorytetach strategicznych przedsiębiorstwa i odzyskanie rentowności niezbędnej do wsparcia transformacji. W tym celu firma prowadzi politykę, której celem jest zapewnienie jej swobody finansowej niezbędnej do realizacji planowanych inwestycji i innowacji, np. w dziedzinie nowych technologii oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wdraża już nową strategię inwestycyjną, zgodnie z którą priorytetem sieci jest odpowiadanie na oczekiwania konsumentów i skupienie się na wypracowaniu trwałej rentowności. Zaplanowane działania mają na celu przywrócenie równowagi finansowej i znaczącą zmianę w tym zakresie do 2022 r., przy docelowym wskaźniku EBITDA na poziomie 6%.