Apel PRCH ws. proponowanych obniżek czynszów dla najemców galerii handlowych

Detal/Hurt

Apel PRCH ws. proponowanych obniżek czynszów dla najemców galerii handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych wystosowała apel do parlamentarzystów w sprawie proponowanych zmian legislacyjnych ingerujących w treść stosunku najmu lokali użytkowych w obiektach wielkopowierzchniowych.

Największa w Polsce organizacja zrzeszająca ponad 200 firm z sektora centrów handlowych zaapelowała o całkowite uchylenie art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2) i niewprowadzanie zmian w postaci art. 15ze1, umieszczonego w druku sejmowym nr 1145.

PRCH uważa, iż rozwiązanie polegające na tzw. ochronie czynszowej najemców w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 mkw. poprzez wprowadzenie ustawowej obniżki czynszów (oraz wszelkich innych opłat) odpowiednio o 80% w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w centrach handlowych, oraz o 50% w okresie trzech miesięcy po ustaniu zakazu jest niezgodne z obowiązującym prawem i Konstytucją.

Wg organizacji jest to “bezprawna interwencja państwa w umowy gospodarcze na skalę niespotykaną w demokratycznych państwach prawa”. Jej zdaniem całkowity koszt pomocy przyznanej najemcom będzie/jest przerzucony na właścicieli i zarządców centrów handlowych, pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa (zostali wykluczeni z pomocy w ramach tarcz rządowych i PFR, a mają wielomiliardowe zobowiązania m.in. wobec banków).

Zdaniem członków PRCH proponowany program pomocowy stanowi niedozwoloną pomoc publiczną naruszającą artykuły Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz nie uwzględnia indywidulanej sytuacji finansowej i potrzeb danego przedsiębiorcy.