Apel do premiera o przyspieszenie szczepień dla handlowców

Detal/Hurt

Apel do premiera o przyspieszenie szczepień dla handlowców

16 lutego 2021

Organizacje takie jak NSZZ “Solidarność”, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Izba Handlu oraz Polska Rada Centrów Handlowych wspólnie zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o przyspieszenie szczepień pracowników handlu. Związkowcy reprezentujący pracowników handlu jak i organizacje zrzeszające sieci sklepów chcą, by kasjerzy i sprzedawcy byli szczepieni już w I etapie Narodowego Programu Szczepień.

„W ostatnich dniach zapadła decyzja o przyspieszonym szczepieniu jednej z grup zawodowych, tj. nauczycieli. Grupą, która jest narażona na ryzyko kontaktu z koronawirusem są także pracownicy handlu” – czytamy w liście do premiera. Dalej piszą, że pracownicy handlu codziennie mają kontakt z klientami. „Ich zdrowie i dyspozycja są niezwykle ważne. Pracownicy handlu powinni mieć zagwarantowaną ochronę w postaci szczepień, nie tylko z uwagi na ich własne zdrowie i zdrowie ich rodzin, ale również ze względu na możliwość ustanowienia bariery dla rozprzestrzenia się zakażeń w przestrzeni publicznej. Pracownicy handlu muszą być też dyspozycyjni, aby mogła być utrzymana ciągłość obsługi w placówkach handlowych”.

Autorzy apelu piszą, że pracownicy sklepów to grupa zawodowa, która zapewnia funkcjonowanie podstawowego obszaru działalności państwa, jakim jest zaopatrzenie obywateli w żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Piszą:

„Pandemia wyraźnie pokazała, jak kluczowa jest rola handlu w utrzymaniu ciągłości dostaw do sklepów i ważna z perspektywy zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa. Placówki handlowe stanęły na wysokości zadania, zapewniając obywatelom nieprzerwany i powszechny dostęp do żywności oraz wysokie standardy sanitarne mające zapobiegać zakażeniom. Sieci handlowe dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Zagwarantowanie szybkiego dostępu do szczepień tej grupie zawodowej pozwoli na dalsze, sprawne i bezpieczne utrzymanie ciągłości zaopatrzenia Polaków w żywność”.

źródło: money.pl
oprac.: EW