Analiza KPMG – „Ulga podatkowa na badania i rozwój”

Aktualności

Analiza KPMG – „Ulga podatkowa na badania i rozwój”

03 sierpnia 2018

Część firm nadal nie zdaje sobie sprawy z istnienia ulgi B+R. 16% badanych przedsiębiorców, prowadzących działania badawczo-rozwojowe, nie skorzystało z możliwości odliczenia ulgi w zeznaniu podatkowym za 2017 rok, ponieważ nie wiedziało o jej istnieniu. Odsetek ten zmniejszył się o 5 p.p. w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania przeprowadzonego przez KPMG. Wśród przedsiębiorstw, które pomimo prawa do odliczenia ulgi, nie skorzystały z niej, 29% nie miało pewności, czy prowadzona przez nie działalność kwalifikuje się do odliczenia w ramach ulgi, a blisko co czwarty respondent obawiał się ryzyka zakwestionowania odliczenia przez organ skarbowy.

Według badania KPMG w Polsce jedynie 14% firm skorzystało z ulgi badawczo-rozwojowej za 2017 rok. W przyszłym roku odsetek ten powinien być wyższy, ponieważ od stycznia 2018 r. ulga została znacznie zwiększona i rozszerzeniu uległ katalog kosztów kwalifikowanych. Korzyści z ulgi B+R będą mogły czerpać firmy działające na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (w zakresie działalności „niestrefowej”), a przedsiębiorstwom mającym status centrum badawczo-rozwojowego przysługiwać będzie maksymalnie 150% kwoty odliczenia.

Ponad 1/3 firm korzystających z ulgi B+R (36% wskazań) uznała, że jej wprowadzenie było bodźcem, który sprawił, że podjęły decyzję o rozpoczęciu lub rozszerzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Wśród korzyści płynących z odliczania ulgi, połowa przedsiębiorstw wymienia zarówno możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środków na realizację nowych projektów, jak również doposażenia organizacji w sprzęt B+R. Z badania wynika, że 43% przedsiębiorstw zaoszczędzone środki przeznacza na inne cele (np. rozwój firmy lub finansowanie bieżącej działalności), a 29% ankietowanych zatrudnia nowych specjalistów od B+R.

Prawie 1/3 firm (31%) biorących udział w badaniu KPMG przyznała, że planuje skorzystać z ulgi B+R za 2018 rok. Większość ankietowanych przedsiębiorstw (64% wskazań) planuje w ciągu najbliższych 3 lat zwiększać koszty na działania B+R, z czego 49% zamierza zwiększyć budżet o nie więcej niż 5% w stosunku do obecnych nakładów. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania, w której żadna z firm nie planowała zmniejszać wydatków na działania innowacyjne, w tym roku aż 12% organizacji przyznało, że w następnych 3 latach zamierza przeznaczać mniej środków niż obecnie na działalność B+R.

Najczęściej zgłaszaną przez firmy trudnością przy korzystaniu z ulgi B+R jest nadmierny formalizm (64% wskazań).