ALDI w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

Detal/Hurt

ALDI w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

ALDI we współpracy z Greenpeace do końca 2020 r. zrezygnuje z określonych chemikaliów przy produkcji tekstyliów i obuwia marki własnej. Sieć obniży także emisję gazów cieplarnianych do 2021 r. o 40% względem 2015 r., a do końca 2025 r. wycofa jaja z chowu klatkowego w produktach marek własnych. To tylko niektóre działania zgłoszone przez ALDI do raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre Praktyki”.

W tym roku ALDI do raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre Praktyki” zgłosiło 20 praktyk, czyli aż o 8 więcej niż w roku poprzednim. Łącznie w tegorocznej edycji znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm.

– Dbałość o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu są wpisane w DNA marki ALDI, która od lat podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że realizowane przez nas na co dzień działania z zakresu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, produktami i relacjami z otoczeniem, zyskały uznanie i ALDI po raz kolejny znalazło się w gronie firm wymienionych w prestiżowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To utwierdza nas w przekonaniu, że podążamy właściwą drogą i motywuje do dalszego działania – mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa.

Po raz kolejny trzonem tegorocznej edycji raportu jest zaproponowany w normie ISO 26000 podział na 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu – zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, zagadnienia konsumenckie, ład organizacyjny, prawa człowieka, uczciwe praktyki operacyjne.

Działania ALDI zostały zauważone w każdym z wymienionych obszarów, a wśród wyróżnionych elementów znalazły się m.in. edukacja klientów z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i zakupów poprzez wydawanie cyklicznych gazetek CR oraz podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród pracowników poprzez wydawanie comiesięcznego Newslettera CR(Corporate Responsibility).

Największy wzrost liczby dobrych praktyk w raporcie wystąpił w obszarze środowiska, w którym silnie zauważalne są także działania ALDI. Sieć zobowiązała się do wycofania do 2025 r. jaj z chowu klatkowego ze składu produktów marek własnych, wspierając w ten sposób inicjatywę „Polska bezklatek”. Już teraz jaja w produktach marek własnych ALDI w ponad 30% pochodzą z chowów alternatywnych, a udział ten stale rośnie. Ponadto, oferując produkty marki własnej wykonane z drewna lub drewnopochodne, ALDI zobowiązuje się do stosowania surowców pochodzących z certyfikowanych, zrównoważonych upraw i (lub) materiałów z recyklingu. Dzięki temu firma przyczynia się do długotrwałej ochrony i zapewnienia trwałości lasom oraz naturalnym ekosystemom.

Dzięki licznym politykom zakupowym, sieć systematycznie poszerza również ofertę produktów spożywczych pochodzących ze zrównoważonych źródeł. ALDI stosuje m.in. np. międzynarodową politykę zakupową kakao, międzynarodową politykę zakupową kawy, międzynarodową politykę zakupową herbaty, a doskonałym zobrazowaniem tych działań jest obecność w asortymencie sieci artykułów marek własnych opatrzonych certyfikatami takich uznanych organizacji jak UTZ, Rainforest Alliance czy Fairtrade.

Razem z Greenpeace ALDI opracowało też obszerny katalog kryteriów, w którym zdefiniowano wysokie wymagania ekologiczne w obszarze produkcji tekstyliów i obuwia. Celem tych działań jest, by do końca 2020 roku zrezygnować z określonych chemikaliów przy produkcji tekstyliów i obuwia marki własnej.

Jako członek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord, sieć przykłada również niezwykle dużą wagę do polityki klimatycznej, w ramach której zakłada obniżenie emisji gazów cieplarnianych do 2021 r. o 40% względem roku 2015. Sieć dba również o prawa człowieka i zdefiniowała w tym zakresie własne stanowisko, uwzględniające standardy i wytyczne, a także odpowiednie procedury wdrażania swoich zasad.

  1. edycja raportu” Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, to kolejna okazja do wymiany doświadczeń i zaprezentowania podejmowanych przez liczne przedsiębiorstwa działań.