Aldi stawia na zieloną energię

Aktualności

Aldi stawia na zieloną energię

30 października 2020

  • #Aldi
  • #ekologia
  • #zeroemisyjne

Grupa Przedsiębiorstw Aldi Nord zapowiada, że do końca 2021 roku wykorzystywać będzie więcej zielonej energii. Zwiększona zostanie liczba sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Już teraz dzięki wdrożonym rozwiązaniom na dachach sklepów sieci wytwarzanych jest 52 400 mwh energii elektrycznej – czyli tyle, ile wystarczy, aby zaspokoić roczne zapotrzebowanie na elektryczność 13 000 gospodarstw domowych. Do końca 2021 roku cała Grupa Przedsiębiorstw Aldi Nord ograniczy także o 40% emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 2015.

Realizacja przyjętych celów klimatycznych w całej Grupie Przedsiębiorstw Aldi Nord wiąże się z zastosowaniem szeregu nowych rozwiązań w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci. Aldi zapowiada m.in. wprowadzenie we wszystkich nowopowstałych placówkach i centrach logistycznych energooszczędnego oświetlenia LED. Rozwiązanie to pozwoli ograniczyć o około 25% wykorzystywaną w sklepach energię. Sieć wdraża też system umożliwiający zarządzanie danymi energetycznymi. System dostarczający informacje o dziennym zużyciu energii funkcjonuje już w Niemczech, a jego wdrożenie planowane jest również w Polsce i Portugali.

Do końca 2021 roku Aldi wykorzystywać będzie też więcej zielonej energii. Zwiększona zostanie liczba sklepów i centrów logistycznych wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Dotychczas w całej Grupie Przedsiębiorstw Aldi Nord zainstalowanych zostało 169 takich instalacji.

Aldi rozpoczęło także wymianę używanych dotąd czynników chłodniczych na substancje alternatywne, bardziej przyjazne dla środowiska. By ograniczyć wpływ na środowisko optymalizowane są również procesy logistyczne, związane z transportem towarów.