Aldi przystępuje do inicjatywy ONZ w zakresie równości płci

Detal/Hurt

Aldi przystępuje do inicjatywy ONZ w zakresie równości płci

08 marca 2021

W lutym 2021 roku sieć dyskontów Grupy Aldi Nord podpisała Zasady Wzmacniania Pozycji Kobiet – Women’s Empowerment Principles (WEP). Dokument ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczy promowania równości płci i wspierania praktyk biznesowych sprzyjających silnej pozycji kobiet w miejscu pracy. W Polsce kobiety stanowią ponad 80% wszystkich pracowników Aldi, dlatego zaangażowanie w równouprawnienie kobiet i mężczyzn  jest kluczowe dla zbudowania trwałych i bezpiecznych struktur dla zatrudnionych kobiet.

Grupa Aldi Nord, do której należy sieć dyskontów Aldi Polska, dołączyła do społeczności uznającej Zasady Wzmacniania Pozycji Kobiet (Women’s Empowerment Principles) w zakresie równości płci  zawartej w agendzie 2030 i Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sieć od wielu lat opiera swoją działalność na rzetelności i poczuciu odpowiedzialności, kolejnym naturalnym krokiem jest zatem zobowiązanie do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn w pracy, a także równej płacy za taką samą pracę.

–  Zależy nam na rozwoju sieci, dlatego dla nas liczą się przede wszystkich umiejętności i staż. W dziale sprzedaży mamy sztywne widełki płacowe,  na które płeć pracownika nie ma wpływu. Z kolei w innych działach, przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, bierzemy pod uwagę tylko kompetencje i doświadczenie – mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich Aldi Polska. – Wśród naszych pracowników zdecydowana większość to panie. Co ciekawe, stanowią one aż 70% kadry managerskiej i kierowniczej, dlatego z dumą mogę powiedzieć, że Aldi jest kobietą dodaje Goleniowska.

Statystycznie w całej Grupie Aldi Nord kobiety stanowią 2/3 ogółu pracowników. Równe traktowanie pracowników jest zatem dla sieci kluczowe. Podpisując WEP, Aldi nie tylko wspiera równość praktyk biznesowych, podejmuje również starania dotyczące działań, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na pracowników w łańcuchach dostaw. Tu niejednokrotnie kobiety spotykają się z dyskryminacją ze względu na płeć w zakresie wynagrodzeń i warunków pracy oraz ograniczonego dostępu do edukacji. Sieć Aldi chce podnosić świadomość praw człowieka we współpracy z dostawcami i partnerami zewnętrznymi, by zniwelować gorsze traktowanie ze względu na płeć. Obecnie jest na etapie analizy i oceny warunków wynagrodzenia osób wykonujących pracę u kontrahentów sieci.

Dołączenie do WEP to jeden z pierwszych etapów polityki równościowej wprowadzanej we wszystkich krajach grupy Aldi Nord. W kolejnych krokach zostaną wprowadzone długoterminowe działania antydyskryminacyjne.

Zasady Wzmacniania Pozycji Kobiet (WEP) to zebrane dla firm wskazówki dotyczące promowania równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w miejscu pracy, na rynku pracy i wśród społeczności. WEP zostały ustanowione przez UN Global Compact i UN Women i są oparte na międzynarodowych standardach pracy i praw człowieka.