Aldi Nord zwiększa zatrudnienie o 5%

Detal/Hurt

Aldi Nord zwiększa zatrudnienie o 5%

29 września 2020

  • #Aldi

Intensywny rozwój sieci Aldi, związany m.in. z szybkim wzrostem spółek, wpłynął na wzrost zatrudnienia. W 2019 roku najwięcej osób zatrudnionych w Grupie Aldi Nord było w sprzedaży – 61 970 i magazynie – 6251, 3379 stanowili pracownicy biurowi. 78% umów o pracę oferowanych przez Aldi Nord bazuje na stałych etatach.

Udział kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Aldi Nord w 2019 roku wyniósł 32%, podczas gdy w poprzednim roku było to 28%. Kobiety zarządzają niemal połową sklepów. Dla porównania w Polsce udział kobiet wśród pracowników na stanowiskach kierowniczych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 37,2% i wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (33,7%).

Sieć nieustannie inwestuje w rozwój swoich pracowników, czego jednym z efektów jest powstała w 2019 roku tzw. Akademia Aldi założona, aby zainicjować szereg programów szkoleniowych we wszystkich krajach Grupy Przedsiębiorstw Aldi Nord. Akademia oferuje szereg szkoleń menadżerskich dla kadry zarządzającej. Ponadto w ramach Akademii pojawił się projekt Trenera Wewnętrznego dedykowany Działowi Sprzedaży, w którym na początek postawiono na dwa kluczowe tematy, są to Standardy Obsługi Klienta oraz Świeżość. Odbywają się również szkolenia realizowane przez wewnętrznych ekspertów o konkretnej tematyce, takie jak obsługa programu MS Excel, polityki zakupowe czy obsługa specyficznych dla danych obszarów programów.

Na początku roku sieć odświeżyła też zakładkę dedykowaną pracownikom, gdzie znaleźć można szczegółowe informacje związane z polityką zatrudnienia.